نقش آموزه های ماه مبارک رمضان در تحقق سبک زندگی اسلامی

[ad_1]

بی شک قرآن مهمترین منبع فیض الهی برای سبک زندگی اسلامی به شمار می آید این هدیۀ الهی که نماد بارز هویت بخشی در ماه مبارک رمضان برای بندگان می باشد باید به عنوان منشور جامع سبک زندگی در جامعۀ اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

ادیان نیوز: در عصرو زمانه ای به سر می بریم که شاخصه های زندگی مدرن جوامع غربی ساحت زندگی در جوامع اسلامی و دیگر جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است، آموزه هایی که از طریق بازوی رسانه ای غرب و در  قالب انتشار پرشتاب اینترنت و به تبع آن شبکه های اجتماعی در میان جوامع بشری، حیطه های مختلف فضای اجتماعی به ویژه  نهاد مقدس خانواده را با چالش های فراوان مواجه ساخته است.

بدیهی است برای مقابله با سیطرۀرسانه ای  شبکه هایی از قبیل تلگرام و اینستاگرام..  که حریم خصوصی بنیان خانواده و فضای عمومی جامعه اسلامی را با تبعات و پیامدهای مختلفی مواجه ساخته است باید از ظرفیت های مختلف دینی و ملی و نیز آداب و سنن و تمدن ایرانی اسلامی بهره جست که در این میان آموزه های ماه مبارک رمضان  می تواند تبعات منفی کارکردهای جامعه مدرن  را در جامعه اسلامی خنثی سازد  و به نوبۀ خود به عنوان الگو ی کامل در تقویت سبک زندگی اسلامی مورد نظر قرار گیرد. لذا برای مقاله با سبک زندگی غربی باید از همۀ فرصت ها بالأخص آموزه های ماه مبارک رمضان در راستای ارتقاء سبک زندگی اسلامی استفاده بهینه نمود.

قرآن محوری؛ بستر ساز تحقق سبک زندگی اسلامی

بی شک قرآن مهمترین منبع فیض الهی برای سبک زندگی اسلامی به شمار می آید این هدیۀ الهی که نماد بارز هویت بخشی در  ماه مبارک رمضان برای بندگان می باشد باید به عنوان منشور جامع سبک زندگی در جامعۀ اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

در  تبیین این مسأله و در بیان عظمت و فضیلت  ماه مبارک رمضان  باید به نزول قرآن کریم در این ماه اشاره نمود،در کلام وحی می خوانیم:« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقان‏  «ماه رمضان [همان ماه‏] است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [كتابى ] كه مردم را راهبر، و [متضمّن‏] دلايل آشكار هدايت، و [ميزان‏] تشخيص حق از باطل است».

بدیهی است تنها با تأمل در این آیۀ شریفه می توان مدعی گردید قرآن کریم تنها کتاب زندگی است که باید در همه ابعاد زندگی مورد استفاده قرار گیرد ، لذا از مهمترین تأثیرات ماه مبارک رمضان بر فضای سبک زندگی جامعه ، ارتقای بازگشت فطرت پاک بشری به آموزه های قرآن و فرامین صادر شده در این کتاب آسمانی است، که لزوم نقش آفرینی هنر و  هنرمندان به عنوان بازوی اجرایی تحقق سبک زندگی اسلامی درعرصۀ رسانه در عصر کنونی  با استفاده از ابزار هنر در پیوند مردم و  معارف قرآنی امری انکار ناپذیر است .

در عرصۀ میدانی نیز محوریت قرآن و تلاوت  و تدبر در کلام وحی در اثر بخشی روز افزون آموزه های سبک زندگی اسلامی  در زندگی روزمرۀ مردم به ویژه در ماه مبارک رمضان و در بهار قرآن مثال زدنی است که نمود آن در اقصی نقاط کشور و در شب های نورانی ماه مبارک رمضان کاملا هویدا است.

 به نظر می رسد نگاه حداقلی در زمینه قرائت و تلاوت و حفظ قرآن در بسط و گسترش  آموزه های دینی در  فضای  جامعه تاثیرگذار خواهد بود اما یقیناً برای تأثیر عمیق در سبک زندگی اسلامی به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.

متأسفانه در وضعیت کنونی که جامعه با تهاجم فرهنگی غرب دست به گریبان است برخی متولیان فرهنگی محوریت را صرفاً  به افزایش تعداد قاریان و حافظان قرآن و انجام برخی مسابقات قرآنی منحصر می کنند اما عمق نگری در حیطۀ فعالیت های قرآنی   به ویژه محوریت تدبر و تفسیر کاربردی قرآن در زندگی  به ورطۀ فراموشی سپرده شده است.

اینگونه است که  مقام  معظم رهبری با اشاره به این  دغدغه و مطالبه فرمودند« جامعه ایران به دلیل فاصله بسیار زیاد با قرآن در دوران طاغوت، عقب ماندگی هایی از لحاظ تدبر در قرآن و ظهور عملی دستورات قرآن در زندگی فردی و جمعی دارد كه باید تلاش شود این عقب ماندگی ها برطرف شوند.»

لذا در عرصۀ نرم افزاری و جنبش نرم افزاری  یک مفسر نیز با تفسیر کلام وحی در ارتقاء سبک زندگی قرآنی جامعه گام بر می دارد، لذا برای  بهره مندی از  قرآن در همۀ ابعاد زندگی باید تدبر و تفسیر قرآن برای استنباط و نظریه سازی مورد توجه قرار گیرد تا اندیشمندان اسلامی و علاقمندان و شیفتگان به کلام آسمانی  با استفاده از ظرفیت بی نظیر آیات قرآنی به نظریه پردازی اقدام کرده و جامعه را براساس نظریه های قرآنی سامان و شکل دهند و سبک زندگی مردم را بر اساس آن متحول سازند، این همان معنای واقعی تدبر و تلاوت حقی قرآن است که خداوند در آیات قرآن کریم بر آن تاکید کرده است.

نباید فراموش نمود خداوند به صراحت کسانی را که التقاطی  عمل می کنند و بخشی از فرهنگ و سبک زندگی خویش را از آموزه های قرآنی و بخشی دیگر را از آموزه های غیر دینی دیگران می گیرند، به عنوان کافر معرفی کرده  و به آنان هشدار می دهد که این گونه رفتار التقاطی هیچ سودی برای آنان و جامعه ایشان نخواهد داشت.

لذا تفکر التقاطی و نیزعمل التقاطی از منظر قرآن عین مهجوریت قرآن است،زیرا جامعه ای که نتواندقرآن را به عنوان محور در سبک زندگی مردم مطرح سازد یقیناً در ابعاد دیگر نیز در مقابل سبک های منحط غربی یارای مقابله را نخواهد داشت.

خدامحوری ( محوریت توحید) و حیات طیبه

اعتقاد به وحدانيّت خداوند عالي‏ترين نقش را در تحقق سبک زندگی  ایفا می نماید،لذایکی از مهم ترین نشانه های خدامحوری در جامعه اسلامی انجام فریضه روزه در ماه مبارک رمضان می باشد،تسلیم در برابر امر خداوند به عنوان نماد بارز فریضه روزه و دعا و مناجات و دیگر عبادات در ماه مبارک رمضان به عنوان شاخصه مهم خدامحوری در سبک زندگی اسلامی مطرح است.

گرچه مومنین دراین  ایام با محدودیت هائی از قبیل نخوردن و نیاشامیدن و دیگر مواردمنع شده  در مورد روزه مواجه هستندلیکن بر خلاف جامعۀ غربی که اصالت آن اومانیسم و انسان محوری است و رضایت انسان به عنوان اصل مطرح می باشد ،اما در جامعۀ قرآنی خدا محوری و اصالت به رضایت خداوند به عنوان راهبردی مهم و حیاتی و غیر قابل تغییر مورد نظر است.

وقتي اصالت خدا مطرح باشد حق از آن خداست نه غير خدا٬ يعني غير خدا حق ندارد حدود را تعيين کند. حال برخي از حدود الهي سلبي هستند مانند«ربا نخوريد» و برخي نیز ايجابي مانند «روزه بگيريد». مرجعي که اين حدود را وضع کرده٬ ابتدا حق با اوست و حقوق او مقدم بر حقوق ديگران است.

بنابراین وقتي اصالت از آن خداست و خدا محور است٬ حقوق الهي مطرح مي¬شود. حقوق الهي در قالب حدود الهي٬ که در قواره دين ظهورو بروز مي¬يابد. لذا خدا و حق واحد به يک دين منتهي و منتج ميشود «إّن الديَنِ عنَدِالله الإسلام»  از يک دين واحد با احکام و حدود مشخص٬يک سبک و روش زندگي پديد مي آيد و بر اين مبنا پلوراليسم دينی شکل نمي¬گيرد.

باید اذعان نمود در تفكر ديني انسان در حد خلافت الهي تكريم مي شود، اما بين جانشيني خدا در تفكر اسلامي و ديني با جايگزيني انسان به جاي خدا در «اومانيسم» فرق بسيار است.

 در سبک زندگی غربی و مکتب اومانیسم وقتي از جايگزيني انسان به جاي خدا سخن مي رود، سخن از كنار رفتن خدا و نشستن انسان به جاي خدا و خدايي كردن انسان است. اما در تفكر ديني وقتي سخن از جانشيني انسان به جاي خدا گفته مي شود، اين جانشيني در گرو بندگي خداست که در همۀ ایام و ماه ها به ویژه ماه مبارک رمضان شاکلۀ کلیدی  سبک زندگی اسلامی را شامل می شود.

اصلاح نفوس جامعه

در کنار همۀ مواهب حاصل شدۀ از برکات ماه مبارک رمضان باید به اصلاح نفوس جامعه که شعار اساسی همۀ انبیاء در طول تاریخ حیات بشر بوده است اشاره نمود.

انجام فریضه روزه، سحر خیزی های مستمر ،شب قدر ،و راز و نیازو ادعیه های مختلف ،ماه مبارک رمضان را از ظرفیت عظیم اصلاح نفوس مردم به سمت خیر و نیکی و زدودن کدورت ها میان یکدیگر و بسط و گسترش محبت در جامعه سوق داده است ،لذا اصلاح نفوس خویشتن و جامعه در عمل دغدغه مندی فراگیر نسبت به سرنوشت دیگران و  ارتقاء سبک زندگی اسلامی را به دنبال دارد که اهتمام به این مهم برای تغییرذائقه مردم از سبک زندگی غربی به سوی سبک زندگی اسلامی بسیار ضروری است.

در خاتمه باید یادآوری نمود، قرآن محوری و تلاش توأمان برای رشد جامعه و فرد و نیز محوریت رضایت خدا بر همۀ رضایت ها و اصلاح نفوس جامعه، از مهمترین آثار ماه مبارک رمضان  بر ارتقاء سبک زندگی اسلامی است، لذا بر همۀ نخبگان جامعه فرض است با در نظر گرفتن آثار بی شمار آموزه های بی نظیر ماه مبارک رمضان، تلاش نمایند در عصری که همۀ ارزشها و اعتقادات و آرمان های جوامع بشری به شدت تحت تأثیر  گفتمان معنایی زندگی غربی قرار گرفته است، با ارائۀ الگوی کامل از سبک زندگی اسلامی برای سعادت و تعالی مردم در نظام اسلامی تلاش کنند./ حجت الاسلام والمسلمین مختاری

منبع: حوزه

[ad_2]

لینک منبع

«بوکوحرام» ۱۸ زن نیجریه‌ای را قتل عام کرد

[ad_1]

تروریست‌های تکفیری «بوکوحرام» با یورش به روستایی در نیجریه ۱۸ زن را به گلوله بسته و به قتل رساندند.

به گزارش ادیان نیوز، تروریست های تکفیری بوکوحرام همچنان به جنایت های خود علیه مردم نیجریه ادامه می دهند.

در ادامه این جنایت ها، تکفیریهای بوکوحرام به روستایی واقع در شمال شرق نیجریه یورش بردند.

به دنبال این حمله تکفیریها ۱۸ زن نیجریه‌ای را که در یک مراسم تشییع جنازه حضور داشتند، به گلوله بسته و به قتل رساندند.

این در حالی است که هفته گذشته نیز تکفیریهای بوکوحرام به روستایی در نزدیکی «مایدوگوری» یورش برده بودند.

آنها در این حمله چهار زن نیجریه ای را در هنگام افطار از منازلشان بیرون کشیده و سَر بریدند.

 منبع: مهر

[ad_2]

لینک منبع

عربستان برای برقراری رابطه با ایران شرط گذاشت

[ad_1]

وزیر امور خارجه عربستان سعودی ضمن تکرار ادعاهای خود علیه ایران مدعی شد که تغییر رفتار تهران با کشورهای منطقه، شرط برقراری روابط طبیعی با این کشور است.

به گزارش ادیان نیوز، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی طی کنفرانسی مطبوعاتی که در پایان دیدار شاهزاده «محمد بن سلمان» ولی ولیعهد عربستان با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، با تکرار ادعاهای همیشگی خود اعلام کرد که «اگر ایران تعامل خوبی با کشورهای منطقه داشت، باید از صدور انقلاب دست برمی داشت و ضمن رعایت اصل حسن همجواری، نگاه مذهبی و طائفه ای به شهروندان کشورهای منطقه نمی کرد… این افراد تبعه کشورهای خودشان هستند و نه اتباع ایران».

الجبیر همچنین در ادامه گزافه گویی هایش و در راستای سرپوش گذاشتن بر نقش مخرب خود در ایجاد ناامنی در منطقه، تهران را به حمایت از تروریسم و گروه های شبه نظامی با هدف بر هم زدن امنیت و آرامش منطقه متهم کرد و گفت:« ایران رفتار خصمانه ای در پیش گرفته است و با هدف بر هم زدن امنیت و ثبات منطقه از گروه های شبه نظامی حمایت می کند».

الجبیر مدعی شد که «تغییر رفتار تهران با کشورهای منطقه، شرط برقراری روابط طبیعی با این کشور است و در اینصورت هیچ مانعی برای برقراری روابط دوستانه مبتنی برحسن همجواری با ایران وجود نخواهد داشت».

منبع: مهر

[ad_2]

لینک منبع

کرامات دراویش، مسیر گمراهی و انحراف در تصوف

[ad_1]

در بعضی از کتاب های منصوب به دراویش تلاش شده است کرامات زیادی را برای صوفیان و دراویش نقل نمایند و با این روش مقام و جایگاه آنها را در میان افراد بالا ببرند.

به گزارش ادیان نیوز، تمام دراویش به سرمگو یا راز نهانی اعتقاد دارند.مراد از آن همان وحدت وجود است.وحدت وجود از مسائل بسیار مهم و دقیق در فلسفه است که بر برهان های دقیق و محکم استوار است.

اگر کسی به دقت کتاب های فلسفه و عرفان را نزد استادی توانا نخوانده باشد، هرگز به عمق این مسئله نخواهد رسید.این مورد و اشتباه در فهم این مسئله و ذره ای انحراف در آن چیزی جز پذیرفتن کفرآشکار نیست.در میان صوفیه و دراویش و رهبران آنها کسی را سراغ نداریم که دقیقا به فلسفه و عرفان آشنا بوده و مسئله وحدت وجود را با همه ظرافت هایش درک نموده باشد.

بنابراین این جماعت با مطالعه چند کتاب عرفانی و بدون آگاهی از عمق آن، طبق تصورات غلطی که پیدا کرده اند، به وحدت وجود به معنای حلول یا اتحادی آن معتقد شده اند.ملاصدرا از این گروه به « جهله صوفیه » نام برده و به بدترین وجهی آنان را مورد مذمت و نکوهش قرار میدهد.در بعضی از کتاب های منصوب به دراویش تلاش شده است کرامات زیادی را برای صوفیان و دراویش نقل نمایند و با این روش مقام و جایگاه آنها را در میان افراد بالا ببرند.

در همین راستا برخی از افراد ساده لوح این موارد را دلیلی بر حقانیت آنها شمرده و به سمت این تاریکی جذب می شوند.در حقیقت هر کدام از فرقه ها که از ابتدا تا اکنون آمده اند و رفته اند موارد مشابهی از این کرامت ها را برای خود ساخته اند.

نکته دیگر وجود تردید ها در خصوص واقعیت این کرامت ها برای همگان مورد تردید است و دلیلی بر درست بودن آنها نیست و چیزی را که خود درویشان نه شخص دیگر نقل می کنند هرگز سندیتی ندارد.از دیگر دلایل دیگر بر ساختگی بودن این کرامات را میتوان چنین بیان کرد که افرادی پای بند به شرع نبودند صوفیان و کرامت را خدای متعال تنها در اختیار بندگان خالص خود قرار میدهد.

علاوه بر این در خصوص این ادعاها برای تصوف میتوان مواردی مانند سحر یا رمل ، جادو و امثالهم را استفاده نمود.

منبع: دیده بان

[ad_2]

لینک منبع

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

[ad_1]

خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و آتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ای فریادرس فریاد رسان.

  

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

 اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین. 

خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و آتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ای فریادرس فریاد رسان.  

[ad_2]

لینک منبع

ممنوعیت پخش اذان از مساجد در گرجستان

[ad_1]

رئیس اداره مسلمانان گرجستان اظهار داشت: مقامات گرجستانی به بهانه این که پخش صدای اذان موجب آزار و اذیت شهروندان می‌شود، از ما خواستند که صدای اذان تنها در داخل مساجد پخش شود.

به گزارش ادیان نیوز، «شیخ رامین ایگیدوف»، رئیس اداره مسلمانان گرجستان، با اشاره به ممنوعیت پخش صدای اذان در این کشور به بهانه عدم رضایت شهروندان، گفت: مقامات گرجستانی به بهانه این که پخش صدای اذان موجب آزار و اذیت شهروندان می‌شود، از ما خواستند که صدای اذان تنها در داخل مساجد پخش شود.

 

وی افزود:من با این عقیده مخالفم؛ زیرا که مسیحیان آزادانه می‌توانند ناقوس کلیسا را به صدا در آوردند. بنابراین نباید حق پخش صدای اذان از مسلمانان سلب شود.

 

رئیس اداره مسلمانان گرجستان در بخشی از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های عناصر تکفیری و تروریستی در گرجستان، بیان کرد: اکثر کسانی که به داعش می‌پیوندند از چنین ایدئولوژی‌هایی تبعیت می‌کنند. ما باید مانع گسترش گرو‌ه‌های تکفیری و وهابیت در گرجستان شویم.  

منبع: ابنا

[ad_2]

لینک منبع

جشن کودکان داعشی برای حملات اورلاندو / تصاویر

[ad_1]

گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری در شبکه های اجتماعی از خوشحالی کودکان وابسته به خود به بهانه وقوع حمله تروریستی در باشگاه شبانه همجنسبازان در فلوریدا خبر داد!

به گزارش ادیان نیوز، گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری در شبکه های اجتماعی از خوشحالی کودکان وابسته به خود به بهانه وقوع حمله تروریستی در باشگاه شبانه همجنسبازان در فلوریدا خبر داد.

تیراندازی در این کلوپ منجر به کشته و زخمی شدن بیش از صد تن شد.

منبع: میزان

[ad_2]

لینک منبع

استقبال صهیونیستها از عدم حضور ایران در حج

[ad_1]

رژیم صهیونیستی از اقدام عربستان سعودی در محروم کردن حجاج ایرانی از زیارت خانه خدا که با حذف شعارهای “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر آمریکا” در مراسم حج همراه بود، استقبال کرد.

به گزارش ادیان نیوز، “حزی سیمانتوف”، کارشناس مسائل خاورمیانه شبکه  10 تلویزیون رژیم صهیونیستی، در گفت وگو با این شبکه گفت: «حجاج ایرانی امسال با حجاج اهل تسنن در مراسم حج همراهی نمی کنند؛ این تحول در پی خودداری ایران برای امضای مجموعه خواسته های عربستان در زمینه اینکه اجرای چه مراسمی ممنوع و چه مراسمی مجاز است، روی داد».

 

به گفته سیمانتوف، آنچه برای حجاج ایرانی ممنوع اعلام شده است، برگزاری مراسم برائت از مشرکین، تجمع آنها و سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همانند زمانی که احمدی نژاد عازم حج شده بود، می باشد.

 

این کارشناس صهیونیست افزود: «عربستان انتظار دارد که تهران با عدم برگزاری این مراسم موافقت کند، اما ایرانی ها شروط عربستان را نپذیرفتند و برای اولین بار و پس از 20 سال حجاج ایرانی در مراسم حج امسال مشارکت نمی کنند».

 

وی افزود: «هجوم معترضان ایرانی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد در پی کوتاهی ریاض در حفظ سلامت حجاج ایرانی و عدم عذرخواهی ریاض از حادثه منی که طی آن دهها حاجی ایران جان باختند، به اختلافات دو کشور دامن زد».

منبع: العالم

[ad_2]

لینک منبع

نیروهای عراقی به دروازه‌های موصل رسیدند

[ad_1]

فرماندار موصل از رسیدن نیروهای عراقی به خطرناکترین و مهمترین مرکز داعش در جنوب موصل خبر داد.

به گزارش، به نقل از اسپوتنیک عربی، حسین علی حاجم فرماندار موصل گفت: نیروهای عراقی به خطرناکترین و مهمترین مرکز داعش در جنوب موصل پس از نبرد سنگین با تروریستها رسیدند.

 

وی افزود: نیروهای امنیتی موفق به بازپس گیری روستای النصر از توابع ناحیه القیاره در جنوب موصل پس از کشته شدن دهها داعشی شدند.

 

حاجم تاکید کرد: نیروهای عراقی هم اکنون در حال پیشروی به سوی روستای الصلاحیه هستند تا پس از آن به تقاطع العوسجه در منطقه القیاره برسند که مواضع داعش در آن زیر آتش توپخانه قرار گرفته است و می توان مواضع تکفیری ها را با چشم غیر مسلح دید.

 

فرماندار موصل گفت: داعشی ها از روستاهای مذکور فرار کرده اند.داعش منازل و خودروها را در این روستاها بمبگذاری کرده است.تک تیراندازان داعشی در روستاهای الصلاحیه و العوسجه مخفی شده اند.بیش از ۲۰ خودرو بمبگذاری شده داعش به همراه بمب و سلاح سنگین تکفیری ها منهدم شد.

 

این در حالی است که روز گذشته فرمانده لشگر ۷۱ عراق سرهنگ بدر اللهیبی پس از ورود نیروهای عراقی به روستای النصر هدف تک تیراندازهای داعش قرار گرفت و کشته شد.

منبع: مهر

[ad_2]

لینک منبع